O NÁS

NAŠA SIEŤ

Sme skupina integrovanej marketingovej komunikácie so silným kreatívnym myslením, bohatou podnikateľskou históriou a ochotou prijímať výzvy. Kreativitu využívame na to, aby sme svojim klientom zabezpečili až nespravodlivo veľa pozornosti.Naša pozícia

Náš prístup: Challenger Mentality – Vítame výzvy

Pracujeme s niekoľkými najinovatívnejšími svetovými spoločnosťami: klientmi, ktorí sú vždy ochotní prijať nové výzvy. A takí sme aj my.
Či je to vzdorovanie zažitým normám, porušovanie konvencií, oslovovanie ľudí novým spôsobom alebo novými cestami; či je to zmena správania pomocou inovácií, využívanie vecí doteraz nevyužitých alebo dokonca spochybňovanie klientovho briefu – tento prístup nám umožňuje vytvárať kreatívnu a efektívnu prácu, ktorá nás navyše veľmi baví.

Náš cieľ: Unfair Share of Attention – Príliš veľa pozornosti

Všetko podriaďujeme dosiahnutiu čo najväčšej pozornosti k značkám našich klientov. Cieľavedome sa sústreďujeme na to, aby sa ľudia stali ambasadormi značky, neustále ich povzbudzujeme aby o značke hovorili, zdieľali informácie a zapájali sa do činností s ňou spojených.
Či je to už kampaň bez rozpočtu pre neziskovú organizáciu, ktorá obsadila mediálny priestor v miliónovej hodnote; online film, ktorý sa stal najsledovanejším na YouTube; lokálna iniciatíva, ktorá sa stala celosvetovým hnutím alebo nová platforma značky spôsobujúca päťročný nepretržitý rast.

Náš model: Hyperbundled – Maximálna previazanosť

Náš prístup maximálnej previazanosti znamená spojenie našich najlepších talentov z každej oblasti a z celého sveta; od stratégie značky, kreativitu, digitálny marketing, PR, sociálne médiá, plánovanie a nákup médií, mobilný marketing, dizajn, oslovovanie špeciálnych cieľových skupín až po vyhodnocovanie a analýzu výsledkov komunikácie.
Tento prístup zaručuje, že neponúkame iba jeden komunikačný kanál, ale ponúkame myšlienky, ktoré maximalizujú príležitosť pre značku ako celok.

KLIENTI

LEADERSHIP

(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-THR2TB');