Predajná a imidžová kampaň najznámejšieho výrobcu strešných systémov.

Tvárou kampane je z televízie známa postava náročného a uvážlivého dobrého hospodára.