Ako každý rok, aj v roku 2017 ŠKODA využíva v kampani medzinárodný sponzoring hokeja. Tentoraz je “hokejová” promo ponuka založená na akčnom modeli Drive, ktorý navyše ponúka TURBO výhody. Kampaň sa objavila v TV, printových médiách, rozhlase a online.

TV spot: