Kampaň na podporu používania originálnych náhradných dielcov, ktoré používajú autorizované servisy ŠKODA. Vtipnou formou upozorňuje na fakt,
že neoriginálne dielce overený originál nikdy plne nenahradia.

Kreatívne ide o sériu 3 spotov: Koza/poník, Ovca/pes a Sliepka/holub. Originálne (cca 40-sekundové) verzie sú použité v online. Skrátené 30-sekundové verzie budú nasadené aj v kinách a TV.