Martin Albert Client Service Director

Martin Albert

Martin stihol vyštudovať 2 vysoké školy: Fakultu manažmentu UK v Bratislave a UCM v Trnave. Do MullenLowe GGK nastúpil ešte počas štúdia v roku 2003. Postupne prešiel všetkými accountskými pozíciami a v súčasnosti zastáva pozíciu Client Service Directora.

Vo voľnom čase sa venuje lozeniu po skalách, horolezectvu, skialpinizmu, horskému behu, divokej vode a iným adrenalínovým aktivitám.

← O NÁS