Naša práca pre projekt Bory Bývanie má prvý viditeľný výsledok. V obchodnom centre Bory Mall začala predvianočná pre-teasingová fáza komunikácie projektu. Jej úlohou je osloviť ľudí v primárnej spádovej oblasti a odovzdať im prvú informáciu o pripravovanom zámere. Priamo v Bory Mall sa pohybujú hostesky s tabletom. Záujemcovia im môžu odpovedať na niekoľko otázok v ankete a odovzdať email. O konkrétnej ponuke, ktorá bude pripravená budúci rok, sa takto dozvedia ako prví. Navyše na mieste dostanú milý darček – sypaný čaj na zimné chvíle pohody. Hostesky zároveň rozdávajú letáčiky s krátkou informáciou o projekte. Komunikačná podpora v Bory Mall zahŕňa originálnu inštaláciu v podobe „bytového domu“ a banneru na fasáde pri vstupe do garáží. Kontakt pre získanie prvých informácii je možné odovzdať i na mikrostránke www.borybyvanie.sk .