Imidžová kampaň na podporu autorizovaných servisov ŠKODA. Kreatívna idea vychádza z jednoduchej premisy: ak ide o život a zdravie, nikto nepochybuje, že je potrebné obrátiť sa na špičkových odborníkov.
V prípade starostlivosti o auto sa dôležitosť vyškolených odborníkov a špičkového vybavenia často podceňuje, neodborne prevedená oprava môže pritom takisto ohroziť zdravie či život. V našom spote je práca mechanikov pripodobnená práci chirurgov, ako ich poznáme z televíznych seriálov. Kampaň využíva slogan “Bezpečne sa oplatí viac”.

Kampaň bola nasadená v online ako video a bannery. 30-sekundový formát videa bol využitý ako kinoreklama.

(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-THR2TB');