Uvádzacia kampaň pre n.o. Posted on

Podieľame sa na dobrej veci. Pre neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou sme vytvorili vizuál, ktorý je súčasťou jej uvádzacej komunikácie.

Za vznikom organizácie stoja rodičia detí, ktoré prechádzajú alebo prešli procesom liečby. Vedia, čo rodiny onkologicky chorých detí potrebujú, patria k nim. Vo výkonných orgánoch organizácie sú zástupcovia rodičov, lekárov i odliečených pacientov.

Hlavným cieľom n.o. je postupná zmena filozofie liečby malých onkologických pacientov. Medzi konkrétne kroky patrí prispôsobenie priestorov detských onkológií tak, aby lepšie vyhovovali špecifikám náročnej liečby detí so zníženou imunitou. Ďalej je to vybudovanie oddelenia na ambulantné podávanie chemoterapie, vďaka čomu budú môcť deti tráviť viac času doma s rodinou.

Dieťa postupuje počas liečby dlhú a vyčerpávajúcu cestu. Motív tejto cesty sme použili aj vo vizuále našej kampane.