Jednotka v servisnej starostlivosti

Imidžová kampaň na podporu autorizovaných servisov ŠKODA. Kreatívna idea vychádza z jednoduchej premisy: ak ide o život a zdravie, nikto nepochybuje, že je potrebné obrátiť sa na špičkových odborníkov.
V prípade starostlivosti o auto sa dôležitosť vyškolených odborníkov a špičkového vybavenia často podceňuje, neodborne prevedená oprava môže pritom takisto ohroziť zdravie či život. V našom spote je práca mechanikov pripodobnená práci chirurgov, ako ich poznáme z televíznych seriálov. Kampaň využíva slogan “Bezpečne sa oplatí viac”.

Kampaň bola nasadená v online ako video a bannery. 30-sekundový formát videa bol využitý ako kinoreklama.