Mliečna kampaň na SK ovál

Je to tu! Komunikačná kampaň slovenských prvovýrobcov a spracovateľov mlieka financovaná z Mliečneho fondu sa začala od 1.5.2020 a je možné vidieť ju v TV aj v onlinových médiách.

Pri komunikačnom koncepte sme pracovali s cieľom zvýšiť poznateľnosť grafického symbolu “SK oválu” na obale slovenských mliečnych výrobkov. SK ovál označuje slovenské potravinové výrobky živočíšneho pôvodu, teda aj mliečne výrobky. Aby sme dôležitosť SK oválu pre zákazníkov maximálne zdôraznili, založili sme na ňom celý koncept kampane.
V spote teda ovál nachádzame všade okolo nás, na celom Slovensku: je v prírode, krajine, architektúre a cez tento tvar vnímame aj samotné mliečne výrobky. Tieto obrazy a krásna pieseň hudba nám pomáhajú vyvolať príjemné emócie a efektívnejšie doručiť posolstvo cieľovej skupine.

Mliečny fond združuje viac ako 570 slovenských podnikov na výrobu a spracovanie mlieka. Mliečny fond vznikol, aby tieto podniky spoločnými silami podporili spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov vyrobených na Slovensku. Zadávateľmi kampane sú Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka.