Pradiareň 1900 a Zwirn

Naša práca pre klienta YIT na projekte rozvoja areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne má prvé konkrétne výstupy.

Prvým kreatívnym počinom bolo vytvorenie názvu ZWIRN, ktorý bude slúžiť na označenie celého areálu. Názov vychádza z pôvodného pomenovania cvernovej továrne a nesie v sebe odkaz na industriálnu minulosť areálu.

Súčasťou areálu je aj pôvodná budova pradiarne, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Developer sa okrem tejto budovy rozhodol zachovať a zrekonštruovať aj priľahlú silocentrálu. Projekt dostal marketingový názov Pradiareň 1900. Po rekonštrukcii budú priestory slúžiť ako kancelárie. Výška stropov, veľké okná, liatinové stĺpy a zachované architektonické detaily zabezpečia, že noví nájomníci získajú unikátne priestory, aké sa dnes už nestavajú.

Cieľovou skupinou sú majitelia a konatelia firiem, ktoré hľadajú priestory so silným genius loci a zároveň so všetkými modernými vymoženosťami. Komunikácia projektu začala v printových médiách a v online. Okrem klasickej inzercie sme v mesačníku Forbes využili pásku s ceruzkou. Headline komunikoval vysokú flexibilitu využitia priestorov.

Predstavenie projektu na obchodných rokovaniach uľahčí nová brožúra. Náčrtky pôdorysov nových priestorov možno s klientom pracovne skicovať na “pauzáku” veľkosti A3.